Vítejte na stránkách Mirky Wollnerové

Vítejte na internetových stránkách Mirky Wollnerové, instruktorky v oblasti fitness. Naleznete zde informace k různým typům aerobních a kondičních lekcí a lekcím Pilates. Vybírat můžete z nabídky skupinových i individuálních hodin.

ROZVRH - KKC ROHÁČ TŘEBOŇ (platnost od 1.9. 2017)

 • PONDĚLÍ 17,30 - 18,30 PILATES BASIC/INTERMEDIALE

 • STŘEDA 17,30 - 18,30 PILATES BEGINNER/BASIC

 • STŘEDA 19,00 - 20,00 PILATES BASIC/INTERMEDIALE

 • PÁTEK 14:00 - 15:00 PILATES DĚTI

VŠECHNY PILATES LEKCE JE NUTNÉ REZERVOVAT PŘEDEM !!!

POKUD CHCETE ZAČÍT CVIČIT METODOU PILATES, KONTAKTUJTE MĚ PROSÍM PRO VÍCE INFORMACÍ.

Profil

OSOBNÍ

narozena 19.3.1977, vdaná, 3 děti, trvale žijící v Třeboni

PROFESNÍ

 • Fyzioterapeutka

  • 1991-1995 studium na SZŠ v ČB
  • 1995-1997 zaměstnána v Bertiných lázních Třeboň
  • od 1.8.1997 zaměstnána v Lázních Aurora (tč. na mateřské dovolené)
 • Instruktorka aerobiku, aquarobiku a pilates (mezinárodně platné licence)

  • 2001 - FISAF AEROBIC INSTRUCTOR (Kateřina Bímanová)
  • 2001 - AQUA DIPLOM IFFA (Julie Hernandezová)
  • 2002 - mezinárodní kongres FISAF (Praha)
  • 2010 - SABONGUI PILATES ACADEMY – INSTRUKTOR PILATES MAT I- III
  • 2010 - SABONGUI PILATES ACADEMY - RON FLETCHER TOWELWORK
  • 2011 - CARDIO DANCE DIPLOM FBGA (Mgr. Lenka Velínská)
  • 2011 - AEROBICMANIA - mezinárodní kongres aerobiku, fitness a body mind (Brno)
  • 2011 - workshop symetrická choreografie FBGA (Mgr. Lenka Velínská)
  • 2011 - FITFEST - mezinárodní kongres FBGA (Brno)
  • 2011 - FISAFMANIA 2011 (Praha)
  • 2011 - NIKE & AEROBICMANIA - mezinárodní kongres aerobiku, fitness a body mind (Brno)
  • 2011 - workshop MODIFIKACE V PILATES (Mgr.Hana Hofrichtrová-STOTT PILATES instruktor)
  • 2012 - AEROBICMANIA - mezinárodní kongres aerobiku, fitness a body mind (Brno)
  • 2012 - workshop PRENATAL PILATES (Mgr.Hana Hofrichtrová-STOTT PILATES instruktor)
  • 2012 - FITFEST - mezinárodní kongres FBGA (Brno)
  • 2012 - Pilates Inspiration Day - POSTURE - Daniel Muller (master lektor Pilates Institute®)
  • 2012 - FIT SOBOTA S DANIELEM MULLEREM (master lektor Pilates Institute®)
  • 2012 - NIKE & AEROBICMANIA - mezinárodní kongres aerobiku, fitness a body mind (Brno)
  • 2013 - AEROBICMANIA - 8.mezinárodní kongres aerobiku, fitness a body mind (Brno)
  • 2013 - workshop PILATES INTERVAL TRAINING - Mgr.Lenka Velínská
  • 2014 - FACE PILATES SCHOOL - diplom PILATES INSTRUKTOR I.
  • (PILATES INSTRUKTOR BASIC A+INTERMEDIALE) - lektoři Mgr. Lenka Velínská, Bc. Lukáš Kolek (instruktoři STOTT PILATES)

  • 2014 - BODYSTYLING DIPLOM FBGA (Ing.Roman Ondrášek)
  • 2014 - kurz PILATES INDIVIDUAL & POST REHAB - ITS MY FIT BRNO (Mgr.Lenka Velínská-instruktor STOTT PILATES)
  • 2015 - workshop PÁNEVNÍ DNO (Mgr.Martina Nakládalová
  • 2015 - AEROBICMANIA - 13.mezinárodní kongres aerobiku, fitness a body mind (Brno)
  • 2017 - DNS SPORT kurz I (DNS podle Prof. Pavla Koláře-CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY PRAHA)

Lekce

PILATES:

 • Pilates se řadí do skupiny body and mind
 • jde o kondiční cvičení založené na principu zapojení a posílení svalů středu těla tzv.CORE (hluboký stabilizační systém páteře)
 • je to jedna z nejpopulárnějších cvičebních metod nejen v oblasti fitness, ale také v rehabilitaci
 • lekce obsahuje různé typy cviků, které odstraňují svalovou nerovnováhu a chybné držení těla, rozvíjí koordinaci, sílu,rovnováhu, flexibilitu a dýchání
 • díky cvičení získáte "nebolavá záda",pružnou páteř,lepší hybnost kloubů,pevné, dlouhé a štíhlé svaly, ploché břicho, štíhlý pas...
 • široká škála cviků a jejich variant umožňuje vytvořit lekce různé náročnosti od pomalých rehabilitačních hodin až po velmi náročný silový trénink skupinového i individuálního charakteru
 • všechny cviky mají modifikace a přípravné fáze, tím je Pilates vhodné pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, kondice, tělesného typu, fyzické zdatnosti apod.

Individuální lekce Pilates:

 • Individuální lekce jsou určeny mimo jiné pro ty, kteří chtějí dosáhnout výsledků v krátkém čase nebo mají zdravotní stav takový, který nedovoluje práci ve skupině. Celou hodinu máte plnou pozornost instruktora a záruku, že budete cvičit správně, zdravě a efektivně.

Skupinové lekce Pilates (rozdělení dle obtížnosti)

 • START - ÚVOD DO PILATES - zkrácený kurz pro úplné začátečníky:
 • Speciální kurz určený všem, kdo s Pilates nemají žádnou zkušenost. V první hodině kurzu jsou klientům nejprve přiblíženy základní informace o anatomii a biomechanice lidského těla, včetně vysvětlení pojmu CORE. Poté jsou seznámeni se ZÁKLADNÍMI PRINCIPY PILATES, jejichž znalost a především schopnost je dodržovat při cvičení je hlavním předpokladem pro maximálně efektivní a především bezpečné cvičení touto technikou. Následující 2-3 hodiny jsou věnovány praktickému nácviku těchto principů ve všech základních polohách a pozicích v Pilates využívaných. Teprve po absolovování tohoto rychlokurzu se mohou klienti postupně zařazovat do dalších kurzů.

  *Pokud nemůžete z nějakého důvodu absolovovat tento zkrácený kurz, můžete si sjednat některou z privátních či semi-privátních lekcí (kompletní nabídka viz.CENÍK), kde Vám základní prncipy Pilates techniky budou vysvětleny individuálně.

 • BEGINNER - přípravný kurz pro začátečníky
 • Tento kurz navazuje na kurz ÚVOD-START DO PILATES, případně se do něj mohou zařadit klienti poté, co byli individuálně seznámeni se základními principy Pilates techniky.

  Hlavním cílem kurzu je nácvik stabilizace. Zpočátku se tedy cvičí tzv.přípravné cviky, které se zaměřují na procvičování základních principů Pilates ve všech polohách a pozicích a na správnou aktivaci CORE a jeho využití při pohybu. Po jejich zvládnutí jsou postupně do hodin zařazovány cviky základní úrovně, dále cviky zaměřené na obnovení hybnosti páteře a kloubů, na protažení zkrácených svalů a posílení svalů méně používaných či ochablých. Během všech cviků je neustále kladen důraz na práci hlubokých svalů, tak aby se vybudoval pevný střed těla jako základ každého správného pohybu nejen pro další cvičení Pilates v těžších modifikacích, ale především pro každodenní "bezbolestné fungování" celého těla. Lekce jsou vhodné nejen pro zájemce o Pilates, ale také pro seniory, pro všechny s bolestmi zad či jiným zdravotním omezením, pro ženy po porodu, pro sportovce či jako post-rehabilitační péče po některých úrazech či operacích!

 • BASIC - základní úroveň
 • Lekce v tomto kurzu obsahují Pilates cviky základní úrovně, případně jejich modifikace umožňující správné provedení cviků pro různé typy postur. Kurz je tedy určeny těm, kdo znají základní principy Pilates a umí je dodržovat ve všech startovních pozicích. Cílem hodin je postupné zvládnutí všech cviků základní úrovně. Opět je u každého cviku kladen důraz na stabilizaci a práci hlubokých svalů. Pokud chcete navštěvovat lekce BASIC bez předchozího absolovování kurzů pro začátečníky je vhodné si smluvit privátní nebo semi-privátní lekci (využít můžete i STARTOVACÍ BALÍČEK), kde se se všemi potřebnými základy Pilates seznámíte, případně vám budou ihned doporučeny modifikace cviků s ohledem na váš tělesný typ.

 • INTERMEDIALE - lekce pro mírně pokročilé
 • Lekce obsahují cviky střední pokročilosti, které mají za cíl rozvíjet fitness zdatnost (svalovou sílu, svalovou vytrvalost, flexibilitu, rovnováhu a koordinaci). Oproti cvikům základní úrovně, které jsou cíleny na stabilizaci a práci hlubokých svalů, jsou cviky z řady INTERMEDIALE zaměřeny na svalovou práci povrchovějších vrstev svalů. Ta ale musí být "opřena" o pevný střed těla (CORE) a musí jí vždy předcházet aktivita hlubokých svalů. Předpokladem k přechodu z cviků úrovně BASIC na cviky pro mírně pokročilé je tedy pochopení a důsledné dodržování základních principů Pilates a zvládnutí všech cviků základní úrovně. Pouze tak je zajištěna bezpečnost při provádění obtížnějších cviků.

AEROBIK:

 • aerobní lekce zaměřená na trénink kardiovaskulárního systému, redukci tuků a rozvoj pohybové koordinace
 • hodina má pomalejší tempo a je zaměřená na výuku a nácvik základních aerobikových kroků a jejich správnou techniku,později jsou prvky a kroky aerobiku spojovány do jednoduchých vazeb a lehké choreografie
 • hodina je vhodná především pro začátečníky

PILATES KIDS - kurz pro děti od 3.tříd

 • Kurz je zaměřen na nácvik správného držení těla s důrazem na správné dýchání a na aktivaci málo používaných svalů. Během lekcí si vždy protáhneme a posílíme celé tělo, děti se postupně naučí jak správně stát, chodit či sedět, jak se správně protahovat, jak správně provádět posilovací cviky s vlastní vahou atd. Do lekcí budou zařazovány cviky nejen vycházející z principů Pilates metody, ale také z dalších cvičebních a rehabilitačních metod. Pracovat budeme především s váhou vlastního těla, postupně budeme v lekcích používat také různé balanční či posilovací pomůcky (overbally, toning bally, posilovací gumy,kruhy atd.).PROČ PILATES U DĚTÍ?-více informací ZDE

AEROBIK MIX:

 • intenzivní aerobní lekce zaměřená na trénink kardiovaskulárního systému, redukci tuků, rozvoj pohybové koordinace a paměti
 • hodina má rychlejší tempo, prvky a kroky aerobiku spojujeme do vazeb a výsledné choreografie
 • hodina není vhodná pro ty, kteří nemají s aerobikem žádnou zkušenost

DANCE AEROBIK:

 • v současnosti nejprogresivnější typ choreografických lekcí aerobiku - lekce vycházející ze základních a jednoduchých prvků aerobiku,jako např.chůze na místě, které jsou obohaceny o pohyby inspirované nejrůznějšími tanečními styly
 • cardio dance aerobik -("spalovací") trénink prostřednictvím tance

BODYSTYLING:

 • kondiční hodina bez složitých choreografií,která kombinuje intenzivní, ale koordinačně nenáročný aerobní "spalovací"trénink a posilovací cviky pro svalstvo celého těla; lze využít různé posilovací pomůcky
 • hodinu lze doporučit i začátečníkům, kteří mohou posilovat i bez posilovacích pomůcek

AQUAEROBIK:

 • intenzivní aerobní lekce bez choreografií, zaměřená na redukci tuku, posílení svalů celého těla a trénink kardiovaskulárního systému,při níž se k práci využívá odpor a vztlak vody
 • lekce je vhodná pro začátečníky i pokročilé, pro seniory, těhotné ženy, osoby s nadváhou i po úrazech či operacích
 • bližší info zde

Rozvrh

ROZVRH-KKC Roháč Třeboň (platnost od 1.9.2017)

 • PONDĚLÍ 17,30 - 18,30 PILATES BASIC/INTERMEDIALE

 • STŘEDA 17,30 - 18,30 PILATES BEGINNER/BASIC

 • STŘEDA 19,00 - 20,00 PILATES BASIC/INTERMEDIALE

 • PÁTEK 14:00 - 15:00 PILATES DĚTI

BLIŽŠÍ INFORMACE K LEKCÍM:

PILATES

 • KKC Roháč - zrcadlový sál
 • REZERVACE NA VŠECHNY LEKCE NUTNÁ!!!
 • CENA:
  • JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ 120 Kč
  • PERMANENTKA - frekvence cvičení 1x týdně - 100 Kč/lekce/osoba*
  • PERMANENTKA - frekvence cvičení 2x týdně - 90 Kč/lekce osoba*
  • PERMANENTKA - PILATES KIDS - 75Kč/lekce osoba*

  *Finální cena permanentky je stanovena vždy dle počtu lekcí a frekvence cvičení během kurzu.

  Tyto skupinové lekce Pilates jsou vedeny formou kurzů a jsou rozděleny dle obtížnosti (bližší info viz.LEKCE). Pokud s Pilates začínáte a nemůžete absolovovat přípravný kurz START je vhodné si sjednat některou z privátních lekcí (viz. CENÍK), kde budete se základy Pilates seznámeni individuálně.

  PERMANENTKY JSOU V PRODEJI CCA 1 MĚSÍC PŘED ZAHÁJENÍM NOVÉHO KURZU A V PŘÍPADĚ VOLNÝCH MÍST I V JEHO PRŮBĚHU.

  AEROBIK,BODYSTYLING,AQUAEROBIK

  • Všechny pravidelné lekce AEROBIKU,BODYSTYLINGU A AQUAEROBIKU jsou dočasně zrušeny.V případě zájmu o jednorázovou akci (firmy,cestovní kanceláře apod.) mě prosím kontaktujte.

Aktuální nabídka a ceník (platnost od 1.9.2017)

KONZULTACE ZDARMA

 • Pokud máte nějaké zdravotní komplikace, ať už cvičíte nebo chcete teprve začít, dohodněte si nejprve individuální konzultaci o způsobu a přínosech Vašeho cvičení.
 • Využijte možnost konzultovat také jakékoliv nejasnosti či nepříjemné reakce těla na cvičení kdykoliv před nebo po hodině. K dispozici bývám obvykle 30min před i po hodině, případně je možné si tuto bezplatnou službu domluvit na jiný termín, který Vám bude vyhovovat.

PRIVÁTNÍ LEKCE PILATES

 • Účast jednoho klienta.
 • Celou hodinu jste pod neustálou kontrolou instruktora, čímž získáváte záruku, že cvičíte správně, zdravě a maximálně efektivně.
 • Určeno mimo jiné pro ty, kteří chtějí cvičit bezpečně a chtějí dosáhnout výsledků v krátkém čase nebo mají zdravotní stav takový, který nedovoluje práci ve skupině.
 • Vhodné jako pravidelný trénink "šitý na míru" pro klienty různé zdatnosti nebo jako "občasné" doplnění skupinového nebo domácího cvičení, pro těhotné (individuální cvičení dle stupně těhotenství), po porodu (konzultace správného návratu ke cvičení), pro sportovce (individuální doplnění a kompenzace tréninku daného sportu, pokračování rehabilitace po úraze či operaci).
 • Cena: 500 Kč (VĚRNOSTNÍ KARTA - 10.lekce zdarma).
 • Permanentka na 10 lekcí = 4 500 Kč/osoba (platnost 3 měsíce).

SEMI-PRIVÁTNÍ LEKCE PILATES

 • Účast 2-4 klientů.
 • Na lekci je nutná účast min.2 klientů, v případě že se dostaví pouze jeden klient, bude mu účtována cena privátní lekce, v případě permanentky bude nezúčastněnému klientovi hodina automaticky odečtena.
 • Cena: 350 Kč/osoba.
 • Permanentka na 10 lekcí = 3 000 Kč/osoba (platnost 3 měsíce).

MALÁ SKUPINA PILATES

 • Účast minimálně 5 a maximálně 10 klientů.
 • Náplň lekce je přizpůsobená dané skupině.
 • Cena: 250 Kč/osoba.
 • Permanentka na 10 lekcí = 2 000 Kč/osoba (platnost 3 měsíce).

SKUPINOVÉ LEKCE PILATES - více info ZDE

 • Jedná se o kondiční skupinové cvičení Pilates na podložce tzv.matwork (s využitím malých pomůcek).
 • Účast je omezena kapacitou sálu.
 • Lekce jsou vedeny formou kurzů rozdělených dle obtížnosti.
 • Na všechny kurzy si můžete zakoupit zvýhodněnou permanentku - tím máte předplaceno své místo ve své skupině v určený den a čas po celou dobu trvání kurzu, čímž odpadá nutnost rezervace.
 • Kurzy probíhají vždy v období leden-březen, duben-červen a září -prosinec, permanentky jsou v prodeji cca 1 měsíc před zahájením nového kurzu a v případě volných míst i v jejich průběhu.
 • Jednorázový vstup je možný po předchozí rezervaci, pouze však v případě není-li hodina plně obsazena !!!
 • Cena: jednorázový vstup = 120Kč /osoba.
 • Permanentka - frekvence cvičení 1x týdně = 100 Kč/lekce/osoba*
 • Permanentka - frekvence cvičení 2x týdně = 90 Kč/lekce osoba*
 • *Finální cena permanentky je stanovena dle počtu hodin a frekvence cvičení.

UZAVŘENÉ KURZY PILATES - více info ZDE

 • Mimořádně vypisované kurzy.
 • Účast minimálně 8 a maximálně 12 klientů.
 • Náplň lekce je přizpůsobená dané skupině.
 • Cena: dle počtu lekcí a osob.

PILATES KIDS - více infoZDE

 • Mimořádně vypisované kurzy.
 • Účast minimálně 12 dětí.
 • Cena: dle počtu lekcí (1 lekce = 75Kč/osoba)

AEROBNÍ A KONDIČNÍ LEKCE MIMO ROZVRH

(aerobik,dance aerobik,bodystyling,aquaerobik)

 • V případě zájmu o tento typ lekcí mě kontaktujte.
 • Cena: dle počtu účastníků, druhu a počtu lekcí a místu konání.

FIREMNÍ AKCE

(pilates, aerobní či kondiční lekce)

 • Možnost jednorázové návštěvy či pravidelných lekcí pro vaše zaměstnance přímo ve firmě v dohodnutý čas, stačí mít zajištěný prostor
 • Cena: dle počtu zúčastněných osob a objednaných lekcí

Časy a místo konání všech lekcí z nabídky lze domluvit individuálně dle potřeby klientů. Pro objednání nebo jakékoliv dotazy mě prosím kontaktujte!

DÁRKOVÝ POUKAZ

Vystavit lze dárkový poukaz ve Vámi požadované hodnotě na jakoukoliv z nabízených služeb i jejich kombinaci a vytvořit tak balíček přímo na míru.Objednávejte osobně,telefonicky nebo e-mailem.S výběrem vhodných služeb ráda pomohu.

VĚRNOSTNÍ KARTA PRO PRIVÁTNÍ LEKCE

Sbírejte body za své individuální hodiny a získejte jako bonus 10.lekci zdarma! Věrnostní kartu získáte při první lekci.

Aktuality

 • NOVINKY, ZMĚNY A AKTUÁLNĚ VYPISOVANÉ KURZY SLEDUJTE V DISKUZI ZDE!!!

 • KROMĚ SKUPINOVÝCH LEKCÍ NABÍZÍM OPĚT TAKÉ HODINY PRIVÁTNÍ, SEMI-PRIVÁTNÍ ČI V MALÉ SKUPINĚ-viz.CENÍK

 • DÁRKOVÉ POUKAZY

 • V případě, že by jste rádi obdarovali sebe nebo někoho ze svých blízkých či kolegů permanentkou nebo jinou variantou z kompletní nabídky služeb, nabízím jako novinku DÁRKOVÉ POUKAZY. Vystavit lze poukaz v libovolné ceně a kombinaci služeb. Objednávat můžete formou e-mailu, kam napíšete svůj požadavek. Pokud si nebudete s výběrem jistí, ráda Vám se sestavením balíčku přímo na míru pomohu. Kontaktovat mě můžete kdykoliv telefonicky nebo e-mailem.

 • VĚRNOSTNÍ KARTA PRO PRIVÁTNÍ LEKCE

 • Sbírejte body za své individuální hodiny a získejte jako bonus 10.hodinu zdarma! Kartu získáte při první lekci.

 • STARTOVACÍ BALÍČEK PRO ZAČÁTEČNÍKY

 • - 1 privátní + 1 skupinová lekce za 450 Kč - více info ZDE

 • AKTUÁLNÍ ROZVRH SKUPINOVÝCH LEKCÍ NALEZNETE ZDE

 • KOMPLETNÍ NABÍDKU PRODUKTŮ A SLUŽEB NALEZNETE V ZÁLOŽCE CENÍK.

 • NA VŠECHNY PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDA ODPOVÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU, DISKUZE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČI TELEFONICKY

Diskuze

Zde můžete psát své dotazy,návrhy,připomínky apod.,případně odpovědět na následující otázky:

 • Jaký den a čas konání lekcí vám nejvíc vyhovuje?
 • Jaký typ lekcí preferujete-taneční nebo kondiční (posilovací)?
 • Co nového z oblasti fitness by jste rádi viděli v Třeboni?

Kontakt

Miroslava Wollnerová, B.Němcové 812, 379 01 Třeboň
Tel.: +420 607 154 442
Mail:info@mirkawollnerova.cz
Web: www.mirkawollnerova.cz

Partneři

 • Multisport Benefit – „pohybové stravenky“ pro zaměstnance

Fotogalerie

Sportovni den TŘEBOŇ - 20.srpna 2011

Aerobikový maraton TŘEBOŇ - 12.4.2008

FIT SOBOTA 4v1 TŘEBOŇ - 21.dubna 2012

FIT SOBOTA TŘEBOŇ - 29.září 2012

Aquaerobic

Co je to aquarobik?

Jedná se o cvičení ve vodě.Narozdíl od cvičení „na suchu“,kdy se překonává gravitace,při pohybu ve vodě jde o práci proti odporu a vztlaku vody.

Proč právě cvičení ve vodě?

 • ve vodě dochází nejen k téměř úplnému odlehčení nosných kloubů a páteře,ale voda také eliminuje veškeré nárazy a prudké pohyby,tím zabraňuje přetížení páteře a kloubů
 • ve vodě je malé riziko přetížení kardiovaskulárního (oběhového) systému
 • možnost úrazu je při tomto cvičení minimální (jediným přetěžovaným svalem bývá lýtkový sval,proto může při nesprávné technice kroků vyjimečně dojít ke křeči)
 • zlepšují se rovnovážné reakce
 • i když je princip spalování kalorií stejný„na suchu“i ve vodě,je 1hodina aquarobiku (2400kJ) vydatnější než 1hodina klasického aerobiku (1550kJ),je to díky větší náročnosti práce proti odporu a vztlaku vody než práce proti odporu vzduchu a gravitaci
 • pohyb proti odporu vody umožňuje rozvoj svalové síly a vytrvalosti
 • ve vodě má každý své soukromí (nemusí se stydět)
 • nedochází ke svalové horečce,protože
  • A)během cvičení působí tlak vody na povrch těla,tím dochází ke zvýšenému prokrvení kůže, svalových a pojivových tkání (=masážní efekt)
  • B)ve vodě není svalstvo schopno pracovat tak rychle,aby tepová frekvence mohla stoupat nad hranici aerobního pásma,tudíž svaly pracují pořád za přívodu kyslíku
 • pohyb ve vodě je příjemný a uvolňující,navozuje psychické i fyzické uvolnění

Pro koho je aquarobik vhodný?

Z výše uvedených důvodů vyplývá,že aquarobik je vhodný nejen pro zdravé jedince různého věku, pohlaví a úrovně zdatnosti (v jedné hodině spolu mohou cvičit mladí,senioři,začátečníci i pokročilí),ale také pro lidi s bolestmi zad a kloubů. Může být také jednou z možností cvičení po úrazech či operacích (např. u sportovců).Cvičit mohou také obézní jedinci, těhotné ženy či lidé po infarktu myokardu.(Na tyto skutečnosti je však lépe upozornit instruktora dané hodiny!/

Zásady aquarobiku:

 • lekce trvá 45 až 60 minut
 • cvičí se ve vodě teplé nejméně 27-29°C (v chladné vodě má tělo tendenci obalovat se podkožním tukem,čím je však voda teplejší tím je větší zátěž pro oběhový systém)
 • pro cvičení jsou vhodnější jednodílné plavky,které neomezují při pohybu
 • vhodná,ale ne nutná,je obuv do vody
 • před cvičením je lépe se osprchovat teplou až horkou vodou,aby tělo kumulovalo teplo
 • z hygienických důvodů se vždy důkladně sprchujte bez plavek !!!
 • pokud trpíte virovým či kožním onemocněním lekci vynechte!!!
 • každý pracuje podle svého tempa,necvičí se do rytmu hudby,ta je zde pouze pro dokreslení atmosféry,necvičí se žádné choreografie jako u klasického aerobiku
 • cvičí se v různých hloubkách
 • při lekci ani po její skončení by neměl být přítomen pocit chladu (ve vodě je zvýšený tepelný výdej a větší nebezpečí prochladnutí)
 • důležité je během hodiny doplňovat tekutiny (NOSTE SI PITÍ)

Je aquarobik účinný?

Stejně jako u každého druhu cvičení není účinek okamžitý,ale je závislý na výdrži,snaze a vůli každého jedince. Pevná vůle je tou nejdůležitější složkou tohoto cvičení.Instruktor je tu pouze proto,aby v vás naučil a dohlížel na správné provádění pohybů,připravil pro vás zajímavou hodinu a snažil se vás povzbudit a motivovat.Ostatní je pouze na vás.Proto vždy, když si budete chtít „polevit“,uvědomte si,že nešidíte nikoho jiného,ale pouze sami sebe!!!

Zpět na menu Lekce

Pilates

Co je pilates?

Je to metoda tvarování těla na základě spolupráce těla a mysli jako jednoho celku. Kombinuje západní a východní styly cvičení (trénink antických Řeků, jóga, tai-chi…). Vyvinul ji Joseph Hubertus Pilates (1880-1967) před více než 100 lety a přestože byla rozvinuta především pro tanečníky a atlety, stala se jednou z nejpopulárnějších cvičebních metod nejen v oblasti fitness, ale také v rehabilitaci. Pilates obsahuje různé typy cviků - balanční, protahovací, posilovací…Celkem zahrnuje přes 500 cviků v mnoha variantách. Cvičí se na podložce s lehkým náčiním („MAT“nebo„MAT WORK“) a toto cvičení je samo o sobě plně dostačující. Další variantou je cvičení na pilates strojích ve specializovaných studiích („APPARATUS“ nebo „APPARATUS WORK“). To je už ale nadstavba, která není nutná a přichází v úvahu poté, co zvládnete Pilates cviky na podložce. Další využití strojů je k cvičení z důvodu rehabilitace. Pilates se může vést jako skupinové cvičení, cvičení v malých skupinkách (2-5lidí) nebo také jako individuální lekce. Výhodou přístupu jeden instruktor na jednoho klienta je bezesporu neustálá kontrola správnosti prováděných pohybů.

Účinky cvičení

Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svaly jako základ správného držení těla. Cviky jsou vymyšleny tak, aby pracovaly menší svaly, které napomáhají svalům větším a zároveň danou svalovou oblast protáhly. Umožňuje odlehčení a stejnosměrné zatížení kloubů, vazů a svalových skupin. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Tím napomáhá ke zlepšení výživy měkkých tkání a k regeneraci chrupavek (např. meziobratlových plotének). Výsledkem je silné ohebné tělo, se štíhlými dlouhými svaly a harmonická osobnost. Přestože se jedná o low-impact cvičení, které nezatěžuje klouby, jde o cvičení velmi intenzivní avšak nepřetěžující. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii. Po cvičení by neměla být cítit bolest ani únava, naopak by se měl člověk cítit „delší, pružnější, protaženější, s volnými klouby“ a z hodiny odcházet s pocitem “co teď podniknu“!

13 důvodů proč cvičit Pilates

 • zpevníte si tělo a zlepšíte jeho držení („vysoustružené tělo“)
 • získáte ploché břicho a štíhlý pas (vytvoří se „ korzet“)
 • pořídíte si dlouhé a štíhlé nohy
 • zbavíte se tukových polštářků
 • odstraníte bolesti v zádech
 • odstraníte svalové dysbalance
 • zlepšíte si kondici, rovnováhu a koordinaci
 • budete mít větší sílu
 • naučíte se správně dýchat
 • zbavíte se stresu a únavy, budete lépe spát
 • budete mít účinnější zažívání a imunitní systém

Pro koho je Pilates vhodné

Vzhledem k přizpůsobivosti je tato metoda bezkonkurenčně vhodná a bezpečná:

 • pro každý věk od dětství až po pokročilé stáří
 • pro lidi v kondici i bez ní
 • pro laiky i profesionální sportovce
 • pro muže i ženy
 • pro zdravé jedince, ale i pro ty s chronickými bolestmi zad či kloubů
 • pro těhotné či po porodu
 • pro astmatiky
 • jako prevence osteoporózy
 • jako prevence inkontinence
 • pro lidi s nadváhou
 • pro ty, co trpí stresem

Mnohé lékařské instituce jí doporučují jako pokračování rehabilitace pacientů po úrazech nebo operacích. Pilates se často používá jako doplňková metoda tréninků sportovců a tanečníků, hudebníci ji používají jako prevenci vzniku napětí v šíji a ramenou, stejně tak jako lidé se sedavým zaměstnáním…Pilates je tedy kondiční i rehabilitační cvičení.Díky variabilitě cviků je možné sestavit program pro úplné začátečníky, ale i zkušené sportovce. Délka a náročnost závisí na tom, zda jste začátečník mírně nebo velmi pokročilí. Každému klientovi lze sestavit program individuálně s ohledem na jeho fyzický stav.

PILATES MOTTO:Po 10 lekcích se budete cítit lépe, po 20 lekcích si všimnete změn na svém těle a po 30 týdnech si změn všimnou i jiní.

!"! POZOR - V PILATES SE NEHUBNE NA KILOGRAMY, ALE NA CENTIMETRY!!!

Historie

Kdo byl J.H.Pilates?

Narodil se roku 1880 v Německu, jako syn řeckého gymnasty a lidové léčitelky.Sám byl neduživé dítě (astma, křivice) a rozhodl se s tím bojovat. Studoval východní i evropské bojové techniky, zejména pak tréninky řeckých a římských bojovníků a také jógu. Díky cvičení se z něj stal všestranný sportovec. Před 1.sv.válkou údajně trénoval detektivy Scotland Yardu. Během války byl ošetřovatelem a v té době navrhnul cvičební vybavení a sérii cviků pro pacienty upoutané na lůžku. Po válce trénoval policii v Hamburku a po příkazu trénovat německou armádu odjel do New Yorku. Na cestě do Ameriky poznal svou ženu Claru, se kterou si v roce 1926 otevřel první Pilates studio. V Americe si také nechal patentovat své nářadí. Jeho studio v NY bylo v oblibě nejen u sportovců, ale především u tanečníků a jeho metoda se stala základní částí tanečních tréninků. V 70. letech objevily pilates i mnohé hollywoodské celebrity a díky nim se slovo pilates dostalo do médií. Tím se odstartovala celosvětová popularita tohoto cvičení.

Různé školy Pilates

J. H.Pilates vychoval 7 následovníků (některé prameny uvádějí 10), kteří vyučovali pilates i po jeho smrti v roce 1967. Pro každého z nich Pilates mimo zkl.metodiku upravil cviky pro jejich vlastní potřebu, ti pak tuto svou variantu cvičení vyučovali dál ve svých školách a někteří z nich přidali i své vlastní doplňující cvičení. Díky tomu se dnes můžeme setkat s několika variantami vedení lekcí pilates, to podle toho, jakou školu instruktor absolvoval. Důležité ale je, že základní sestava pilates cviků je shodná pro všechny školy.Jedním ze dvou dosud žijících následovníků Pilatese je Ron Fletcher (majitel studia v Beverly Hills, oblíbený lektor všech celebrit). Právě ten do cvičení přidal práci s ručníkem (oficiální název - Ron Fletcher Towelwork). Jeho přímou žákyní,a jednou z 6 lidí na světě, kteří mají oficiální titul „2. generace Pilates teacher“, je Mgr. Renata Sabongui, která v ČR vlastní jednu ze škol - Pilates academy. S její metodikou vedení lekcí pilates se budeme setkávat na našich hodinách.

Zpět na menu Lekce

Zásady a principy Pilates

Kvalita je důležitější než kvantita = PRECISION

Na rozdíl od mnoha jiných druhů cvičení se v pilates nepoužívá nespočet opakování až do únavy svalů, ale klade se důraz na správnost a přesnost provedení i za cenu velmi nízkého počtu opakování. Počet opakování každého cviku se pohybuje v rozmezí 4-12, optimální je zvládnout 8 opakování, ale ne na úkor techniky. Ta musí být vždy precizní. Kvalita cvičení je tedy vždy důležitější než její kvantita. (Za dokonale provedený cvik je považován jen ten, kdy je přesně dodržen začátek, směr a konec pohybu, nádech a výdech nastupuje v danou dobu, držení celého těla je dokonalé a po celou dobu je aktivní powerhouse. V momentě, kdy byť jen jedna z těchto složek není dodržena přesně, není cvik proveden precizně.)

Koordinace dechu a pohybu = BREATHING

Dýchání je jednou z nejdůležitějších součástí pilates.V pilates se používá tzv. laterální (boční dýchání), kdy dýcháme při zpevněné břišní stěně do dolní části hrudníku tak, že se rozvíjejí dolní žebra do stran, ale neotvírají se dopředu.Nadechujeme se nosem a vydechujeme ústy. 1 nádech + 1 výdech = 1 plný dech.Dýchání je často hlasité a udává nám rytmus cvičení. Právě koordinace dechu s rytmem cvičení je velmi důležitá a mnohdy náročná. Hluboké řízené nádechy a výdechy zajišťují přísun kyslíku a pomáhají aktivovat svaly ve vhodnou dobu.

Každý pohyb vychází ze středu těla = CENTERING

Všechny pilates pohyby vycházejí ze svalů pánevního dna, z břišních a hýžďových svalů, svalů dolních zad a bránice, tedy z tzv. jádra těla („Gürtel“ nebo „Powerhouse“). Toto centrum tvoří základ správného držení těla tím, že pomáhá udržet těžiště těla v neutrální poloze. V případě, že toto centrum není dostatečně aktivní, dochází k posunu těžiště a tím pádem k nadměrnému přetěžování jednotlivých svalových skupin se vznikem svalových dysbalancí. Důsledkem toho bývá vytvoření špatných pohybových stereotypů a vadného držení těla. Powerhouse je jakýmsi pojítkem mezi horní a spodní částí těla a synchronizuje pohyby obou částí v jeden dokonalý pohybový vzorec. Účelem cvičení je tedy propracování a posílení svalů tohoto centra, vytvoření nových pohybových návyků, které umožní volný pohyb bez nadměrného svalového napětí a obnovení zdravého držení těla. Při posilování se tedy nezaměřujeme jen na povrchové svaly, ale především na vnitřní hluboko uloženou vrstvu svalů středu těla.

Kontrola nad prováděným pohybem, přesnost jeho provedení = CONTROL

Pilates je založeno na tom, že pohyb musí být prováděn s kompletní kontrolou celého těla. Platí zde pravidlo tzv. integrace, tedy že: „vše co dělám, dělám vším“. Pilates také svou metodu původně nazýval „kontrologie“. Principem kontroly je, že práci svalů musí ovládat naše mysl. Svaly musí dělat to, co chceme my. Pokud tomu tak není, přebírají většinu práce velké běžně používané svalové skupiny a ty hluboko uložené, které při běžné činnosti netrénujeme, se nezapojí. Tím ztrácí toto cvičení svůj hlavní význam.Musíme kontrolovat nejen každý pohyb během cviku (pomůckou je často tzv. vizualizace pohybu, kdy si jej představíme a k něčemu ho přirovnáme), ale především neustále kontrolujeme, jak se chová tělo jako celek. To je po celou dobu pevné, žádná jeho část není relaxována, nepřípustné jsou nedbalé, nekontrolované pohyby. Např.: i když „jen“ kroužím jednou nohou, druhá dolní končetina+obě horní jsou na zemi aktivní a pohyb vychází ze zpevněného centra těla - powerhouse.

Kontinuita a plynulost cvičení = FLOW (tzv.“vázaný pohyb“= FLOWING MOTION)

Pohyby těla by měly být „měkké“ a plynulé, nikdy trhané a náhlé. Každý cvik začínáme vědomě s tím, že pohyb vychází ze středu těla-powerhouse. Každá část cviku, který provádíme je vedena silou svalů, ne švihem, odrazem apod. Cvik má být proveden jediným pomalým pohybem, bez odpočinku, zadržování dechu, zrychlování nebo zpomalení.

Koncentrace = CONCENTRATION

Opravdová koncentrace znamená nejen soustředit se na pohyb, který právě dělám, ale také na to, jak se chová moje tělo jako celek, jaké signály mi vysílá, jaké pocity z něj mám. Jde o spojení těla a mysli. Není možné vykonávat pohyby automaticky bez naprosté koncentrace na cvičení. Přemýšlet o tom, co děláme a jak se při tom chová naše tělo nám později umožní vykonávat i velmi složité cviky.

Rovnováha

Zvlášť u balančních cviků nám pomáhá udržet rovnováhu aktivní „powerhouse“. Pro udržení rovnováhy je důležitá kontrola a koncentrace

Princip protitahu

U všech cviků platí, že jedna část těla se někam vytahuje a další část vytváří protitah směrem od středu těla. Páteř je jako pružina - každý pohyb je tažen do dálky a výšky a teprve potom veden např. do předklonu, záklonu apod. Říkáme tomu, že jdeme „přes výšku“.

Zpět na menu Lekce

Jak cvičit Pilates

Jak začít cvičit Pilates

 • Základem úspěchu při cvičení, je dokonalé zvládnutí správného držení těla ve všech polohách.Trup si představme jako obdélník nebo rám, kdy důležitými body tohoto rámu jsou obě ramena a pánev (resp. obě lopaty kosti kyčelní) + hlava a kostrč. Tento rám musí mít ve všech zkl. polohách pro cvičení (leh na zádech, na břiše, na boku, sed, stoj…) stejný tvar.
 • U každého cviku jde v pilates především o to, co se stane s trupem („rámem“) během jeho provádění. Někdy se jeho tvar má změnit, jindy naopak zůstává stabilní, (důležité je uvědomit si, co se děje během cviku s páteří z hlediska biomechaniky). Končetiny jsou „pouze“ ozdoby tohoto rámu a jejich postavení nebo pohyb slouží k úpravě náročnosti cviku a jeho modifikování. Nikdy ale nejsou povolené, vždy zpevněné (tzv. aktivní). Primárně tedy nejde o to, kam zvednu nohu, či položím ruku, ale soustředím se na práci trupu a na to, že pohyb vždy vychází z jádra tohoto trupu, tedy z powerhouse!!!

Stoj

 • chodidla jsou postavena do V-pozice (paty u sebe, špičky od sebe, prsty rozprostřít na zem jako vějíř)
 • váha těla je rozložena na 3 body na chodidle = trojbod (pata, kloub pod palcem a pod malíkem)
 • 3 magnety (mezi kotníky, koleny a vnitřní stranou stehen - snažíme se tyto body tlačit k sobě)
 • pánev v neutrální poloze – NEPODSAZOVAT!
 • aktivní svaly centra těla - powerhouse
  • spodní část hýžďových svalů – tzv.“kiss“
  • zpevněné pánevní dno (vytahovat jako výtah nahoru)
  • pupek vtahovat k páteři
  • zpevněné břicho od pupku dolu – tzv. „zip na malých kalhotách“
 • zavřená spodní žebra - tah žeber směrem k sobě a dolu k pánvi
 • tzv.“2x úsměv na hrudníku“ – široká ramena, lopatky stažené šikmo dolu k páteři, otevřený hrudník vepředu i vzadu
 • dlouhý krk, tah temenem hlavy ke stropu (pocit tahu za ušima)

*V některých případech lze změnit zkl. postavení chodidel z V-pozice do stoje s patami i špičkami u sebe nebo s chodidly paralelně na šíři pánve

Sed

Sedíme na sedacích hrbolech a kostrči (ne na kosti křížové). Jinak platí vše jako u stoje (3magnety, kiss, pupek k páteři, zip na kalhotách, zavřená žebra, 2x úsměv na hrudníku, dlouhý krk) + si hlídáme, aby hlava, ramena a pánev byly v jedné rovině kolmo k zemi. Snažíme se po celou dobu „tlačit dolní končetiny do pat“ a „vytahovat žebra z pánve“.*V případě zkrácené zadní strany stehen, je možno kostrč podložit např. srolovaným ručníkem.

Leh na zádech

Opět platí vše jako u stoje, důležité je držet krk, ramena a pánev v ose, dolní končetiny „stejně dlouhé“, kostrč neodlepujeme od podložky, ramena a dlaně jsou položené na zemi, hlava není v záklonu. Pánev je třeba držet v neutrální poloze (neutral).Pohyby vycházejí ze středu těla, kdy postavení pánve může být:

 • A/ Imprint -„přilepení“ beder k podložce bez podsazení pánve a kontrakce hýžďových svalů (např. při zvedání končetin…)
 • B/ Neutral - udržení bederní lordózy ve správném postavení

Lah na břiše

Platí stejná pravidla jako u předchozích poloh, důležité je u všech cviků na břiše hlídat vtažený pupík. Snažíme se ho držet nad podložkou, jako bychom měli pod břichem vajíčko

Leh na boku

V této poloze je náročné udržet správné postavení trupu = stejná pravidla jako u stoje… Snažíme se mít „stejně dlouhé nohy“, spodní bok je tím pádem ve vzduchu, neleží na zemi, ramena v rovině kolmo k zemi a stažená dolu k páteři, pánev v rovině bez naklopení vzad nebo vpřed, hlava není v předklonu ani záklonu. Poloha spodní paže je různá, dle zvolené náročnosti cviků. Dolní končetiny mohou být pro začátečníky mírně předsunuté kvůli lepší stabilitě, jinak jsou v prodloužení osy trupu.

Další užitečné poznámky k cvičení

 • Cvičí se bez hudby, rytmus cvičení udává dech.(někde se můžete setkat s cvičením za doprovodu klidné hudby)
 • Cvičit je lepší alespoň 1 hodinu po jídle.
 • Při cvičení dbáme na všechny principy Pilátovy metody.
 • Důraz je kladen zejména na správné laterální dýchání, nádech je nosem, výdech ústy.
 • Pohyby provádíme pomalu, plynule, volně a klidně.
 • Všechny cviky na sebe postupně plynule navazují.
 • Při cviku, kde spojujeme ruce, nikdy neproplétáme prsty
 • Při pohybu horními končetinami do upažení, předpažení, vzpažení apod. máme paže tak, abychom si na ně pořád periferně viděli, tedy mírně před osou těla.
 • Pro pohyby dolních končetin platí, že:“noha není zadek“, tzn., že při zvedání dolní končetiny vychází pohyb z kyčelního kloubu bez souhybu pánve, ta zůstává ve stejném postavení.
 • Během cviků vleže na zádech nikdy nerolujeme celou páteř, ale vždy jedna část trupu („rámu“) leží: buď jsou na místě ramena+hrudní páteř+hlava a rolujeme páteř od kostrče přes bederní páteř nebo naopak zůstává fixní kostrč+pánev+bedra a rolujeme od hlavy krční páteř+ramena+lopatky+hrudní p.
 • Břicho vtahujeme v dolní části, tedy od pupku směrem dolu (zip) - ne v oblasti žaludku.
 • Při dodržení správné techniky jsou všechny cviky povolené, tedy i obávané záklony a rotace páteře
 • Cvik,který způsobuje bolest,necvičíme,ale pokračujeme dalším v řadě (nemělo by se zaměňovat pořadí cviků).
 • Cvičíme pouze tehdy, když jsme zdravotně v pořádku, s případnými problémy je třeba se poradit s lékařem.

Jak často cvičit

Optimální je cvičit 2 až 3x týdně z důvodu svalové paměti, která trvá 3 dny.Úplným začátečníkům stačí 10 - 15min 2 - 3x týdně, denně ovšem můžete procvičovat cvik, který vám dělá obtíže.Cvičit pravidelně je důležitější než délka cvičení, není nutné trávit hodiny cvičením - za minimální čas získáte maximální výsledky.

Co potřebujeme

Cvičí se naboso (popř. v protiskluzových ponožkách) v pohodlném oděvu.S sebou potřebujeme jen podložku (nejlépe protiskluzovou) a ručník nebo šálu.Další malé pomůcky, které se mohou využít v hodině (magic circle, větrník apod.), vám budou zapůjčeny na hodině. Ideální je, pokud místnost, ve které cvičíme, je vybavena zrcadlem.

Zpět na menu Lekce

PILATES STARTOVACÍ BALÍČEK

Tento balíček je "odrazovým můstkem" pro všechny, kteří chtějí cvičit Pilates "zdravě".Pilates je velmi prospěšné, ale jen tehdy, pokud se dodržují základní principy této metody.V opačném případě může cvičení přivodit zdravotní problémy, eventuelně zhoršit aktuální zdravotní stav.

Komu je tedy balíček určen?

 • všem, co se chtějí s Pilates seznámit a připadně začít cvičit touto metodou
 • všem, kteří již Pilates cvičí a chtějí si své znalosti a dovednosti prohloubit, eventuelně zkontrolovat provádění cviků
 • všem, kteří mají nějaké vleklé bolesti pohybového aparátu způsobené vadným držením těla
 • všem sportovcům jako kompenzační cvičení

Balíček zahrnuje:

1 individuální lekci s instruktorem v hodnotě 500Kč

1 skupinovou lekci v hodnotě 120Kč

Během privátní lekce se seznamíte se základními principy, které je nutné znát a dodržovat během cvičení Pilates a zkusíte si cvičení na podložce pod odborným vedením. Výhodou privátní lekce je individuální přistup instruktora, zhodnocení a připadná korekce Vašich pohybových návyků a neustalý dohled nad spravností provádění jednotlivých cviků. Po zvládnutí základních principů Pilates si vyzkoušíte skupinovou lekci.Dále se pak můžete rozhodnout jaký typ lekcí z nabídky by Vám vyhovoval nejlépe a můžete si svůj Pilates trénink z těchto hodin libovolně nakombinovat.

Termín jednotlivých lekcí je možné domluvit individualně.

Startovací balíček může každý klient využít pouze jednou.

cena: 450Kč

Zpět na menu Aktuality

UZAVŘENÝ PILATES KURZ

Chcete nejen "chodit na Pilates",ale opravdu techniku této skvělé metody pochopit a cvičit správně? Neváhejte a využijte této mimořádné nabídky!!

 • jedná se o uzavřený kurz 8 lekcí s maximálním počtem 12 osob
 • minimální počet pro konání kurzu je 5 přihlášených osob
 • kurz je určen všem zájemcům o Pilates, kteří chtějí cvičit během celé lekce pod neustálou kontrolou, tedy intenzivněji a především účinněji
 • nižší počet klientů dává instruktorovi větší možnost hlídat vaše držení těla a techniku cvičení po celou dobu a případně okamžitě korigovat chyby
 • každému z účastníků bude v případě potřeby namodifikován jakýkoliv cvik s ohledem na jeho držení těla a problémy s tím spojené
 • po každé lekci bude prostor k dotazům a individuálním konzultacím
 • primárně je kurz určen mírně pokročilým, kteří již mají s Pilates technikou zkušenost, v případě, že se bude do kurzu chtít přihlásit začátečník, je nutné absolovovat před jeho zahájením jednu úvodní lekci s instruktorem, která může být i pro více osob najednou

Termín: vypisován průběžně,sledujte aktuální nabídku

Zahájení: momentálně není stanoveno

Místo: zrcadlový sál KKC Roháč

Cena: 1600 Kč

Zpět na menu Aktuality

Proč Pilates pro děti?

V dnešní „sedavé době“ se děti potýkají stále více s nedostatkem přirozeného pohybu, který je pro správný vývoj pohybového aparátu nutný. Odborníci tvrdí, že do nástupu k povinné školní docházce většina dětí zatěžuje svůj pohybový aparát zdravým pohybem dostatečně. Za zdravý pohyb je považován ten, který je tělu přirozený, tedy běhání venku, skákání přes kaluže, lezení po stromech, šplhání apod. Jakmile ale děti usednou do školních lavic nastává zlom...Jejich tělo, které pokračuje v růstu a vývoji, je náhle vystaveno  velkému statickému zatížení několikahodinovým sezením ve škole. Proto je v tomto období  potřeba klást velký důraz na plnohodnotnou kompenzaci dítěte. Dítě by mělo strávit zdravým, tedy přirozeným pohybem minimálně stejný časový úsek, jaký sedí ve škole. Nedostatek tohoto zdravého pohybu v době růstu pak způsobuje zásadní potíže se svalovou dysbalancí, která je příčinou skolióz a potíží se správným držením těla, které si bohužel z dětství nesou už na celý svůj život. Podle statistik se dnes potíže, které mají lidé spojené s pohybovým aparátem, oběvují u většiny z nich často právě už v dětském věku, protože období růstu a vývoje je pro správné nebo chybné zafixování držení jednotlivých částí těla stěžejní!!! 
Vadné držení těla nemusí být ihned zdrojem bolesti, proto s ním dítě může bez větších problémů žít a na nic si nestěžovat. Dítě s poruchou držení těla však provádí pohyby v neideálním postavení, což vede k nadměrnému zatížení, které se nejvíce projeví právě v postiženém segmentu.Pokud  dochází k jednostrannému zatěžování dlouhodobě, dochází k předčasnému opotřebení struktur pohybového aparátu, poraněním a fixováním tohoto "vadného" držení. 
To platí nejen u dětí,které mají nedostatek pohybu - ať už tráví čas sezením u různých mediálních zařízení (TV, PC, tablety atd.) nebo se věnují nejakému sedavému koníčku (modelářství, keramika, hra na hudební nástroje apod.), ale také  u dětí , které se věnují nějakému sportu. Protože i když mají tyto sportující děti pohybu dostatek, jedná se u většiny sportů o pohyb jednostranný, který je potřeba kvůli správnému vývoji pohybového aparátu potřeba neustále kompenzovat. A pokud navíc mají tito malí sportovci již nějakou odchylku od správného držení těla, může se jednostranné přetěžování projevit bolestmi, obtížemi nebo dokonce i svalovým zraněním dříve než u nesportujících dětí. Proto by měla být správná kompenzace součástí tréninku každého sportovce nejen při potížích, ale především jako prevence jejich vzniku!

Pilates by mohlo být pro Vaše děti jednou z cest, jak tělu tento nedostatek pohybu během růstu částečně kompenzovat a dopřát  mu "zdravý" pohyb, díky kterému může efektivně a přirozeně čelit nástrahám jednostranné zátěže ,ať už sportuje, hraje na nějaký hudební nástroj nebo se věnuje jiným aktivitám spojeným s častým dlouhodobým sezením.


Zpět na menu Aktuality